Skocz do zawartości

[Plugin] RanksPoints - CS2


Mucek

Rekomendowane odpowiedzi

RanksPoints - CS2

Plugin który pozawala na dodanie Ranks / Rankingu na serwerze.

 

ranks2.png

 

📋 Opis 📋

System RanksPoints opiera się na prostej zasadzie: gracze wykonują w grze różne akcje, w wyniku których albo zdobywają, albo tracą punkty doświadczenia. Zdobycie lub utrata określonej ilości tych punktów prowadzi do uzyskania odpowiedniej rangi. Liczbę dostępnych rang można dowolnie konfigurować i edytować.

 

 

💡 WAŻNE 💡

Przed instalacją pluginu, na serwerze musi być wgrana najnowsza wersja MetaMod oraz CounterStrikeSharp, aby móc dodać plugin do serwera i mógłby on funkcjonować poprawnie.

 

🚀data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==Instalacja:

 1. Wypakuj pobraną zawartość,
 2. Wypakowaną zawartość, czyli folder "addons" przenieś do folderu "csgo",
 3. Zrestartuj serwer i przejdź do konfiguracji.

 

 

⚙️data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==Konfiguracja Pluginu⚙️data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

Pliki konfiguracyjne znajdują się w katalogu "/csgo/addons/counterstrikesharp/plugins/RanksPoints".

 

📝data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==Lista plików konfiguracyjnych:

 • dbconfig.json - Ustawienia bazy danych MySQL,
 • Config.yml - Ustawienia działania pluginu,
 • Weapons.yml - Ustawienia doświadczenia broni,
 • settings_ranks.yml - Ustawienie nazwy rangi i tagu, ilości EXP przypisanej randze.

 

 

🌐data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==MySQL🌐data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

 

🌐Konfiguracja MySQL:

 1. Zaloguj się na swój serwer FTP,
 2. Przejdź do katalogu "addons/counterstrikesharp/configs/plugins/RanksPoints",
 3. Znajdź plik "dbconfig.json" i go edytuj.

 

Wypełnianie danych bazy MySQL

{
 "DbHost": "Tutaj wpisz nazwe hosta",
 "DbUser": "Tutaj wpisz nazwe użytkownika",
 "DbPassword": "Tutaj wpisz hasło do bazy danych",
 "DbName": "Tutaj wpisz nazwe Bazy Danych",
 "DbPort": "3306",
 "Name": "lvl_base"
}

 

 

🪛 Ogólne ustawienia 🪛

Wszelkie ustawienia działania pluginu.

 

🪛Główna konfiguracja:

 1. Przejdź do katalogu "addons/counterstrikesharp/configs/plugins/RanksPoints",
 2. Znajdź plik "Weapons.yml" i go edytuj.

 

# Configuration file for RankPoints

# Number of awarded points
# Points for Kill - the number of points added to a player for killing an opponent.
PointsForKill: 5
# Points for Death - the number of points subtracted from a player for dying.
PointsForDeath: -5
# Points for Assist - the number of points added to a player for assisting in a kill.
PointsForAssist: 1
# Points for Suicide - the number of points subtracted from a player for committing suicide.
PointsForSuicide: -6
# Points for Headshot - additional points for a headshot kill.
PointsForHeadshot: 1
# Points per Round Win - the number of points added to a player for their team winning a round.
PointsPerRoundWin: 2
# Points per Round Loss - the number of points subtracted from a player for their team losing a round.
PointsPerRoundLoss: -2
# Points for MVP - the number of points added to a player for earning the MVP title of a round.
PointsPerMVP: 3
# Points for NoScope AWP Kill - additional points for killing without using the AWP scope.
PointsForNoScopeAWP: 1
# Points for Bomb Defusal
PointsForBombDefusal: 2
# Points for Bomb Exploded
PointsForBombExploded: 2
# Points for Bomb Planting - the number of points added to a player for successfully planting the bomb.
PointsForBombPlanting: 2
# Points for Bomb Dropping - the number of points subtracted from a player for dropping the bomb.
PointsForBombDropping: -2
# Points for Bomb Pickup - the number of points added to a player for picking up the bomb.
PointsForBombPickup: 1
# Points for Wallbang - the number of points added to a player for getting a kill through a wall.
PointsForWallbang: 3
# Points for Hostage Follows
PointsForHostageFollows: 2
# Points for Hostage Stops Following
PointsForHostageStopsFollowing: -2
# Points for Hostage Rescued
PointsForHostageRescued: 4
# Points for Kill Through Smoke - the number of points added to a player for killing an enemy through a smoke screen.
PointsForKillThroughSmoke: 3
# Points for Blind Kill - the number of points added to a player for getting a kill while blinded.
PointsForBlindKill: 5

# RanksPoints Parameters
# Displaying clan tags for ranks of players. true - enabled, false - disabled.
EnableClanTags: True
# Minimum number of players for experience gain - players only earn experience if this number of players is on the server.
GetActivePlayerCountMsg: "[ {Yellow}RanksPoints {White}] A minimum of {Red}{MIN_PLAYERS} {White}players is required for experience gain."
MinPlayersForExperience: 4
# Enabling or disabling bonus experience for special nicknames.
EnableSpecialNicknameBonus: true
# Experience multiplier for special nicknames.
BonusMultiplierForSpecialNickname: 1.5
# String to search for in the nickname to apply the multiplier.
SpecialNicknameContains: "example.com"
# Enabling or disabling awarding points for bot kills. true - enabled, false - disabled.
GivePointsForBotKills: False

# All RanksPoints Messages
# Messages for experience gain
PointsChangeMessage: "[ {Yellow}RanksPoints{White} ] Your experience: {COLOR} {POINTS} [{SIGN}{CHANGE_POINTS} for {REASON}]"
# Events
SuicideMessage: "suicide"
SuicideMessageColor: "{Red}"
DeathMessage: "death"
DeathMessageColor: "{Red}"
KillMessage: "kill"
KillMessageColor: "{Green}"
NoScopeAWPMessage: "AWP kill without scope"
NoScopeAWPMessageColor: "{Blue}"
HeadshotMessage: "headshot"
HeadshotMessageColor: "{Yellow}"
AssistMessage: "assist"
AssistMessageColor: "{Blue}"
RoundWinMessage: "round win"
RoundWinMessageColor: "{Green}"
RoundLossMessage: "round loss"
RoundLossMessageColor: "{Red}"
MVPMessage: "MVP"
MVPMessageColor: "{Gold}"
BombDefusalMessage: "bomb defusal"
BombDefusalMessageColor: "{Green}"
BombExplodedMessage: "bomb exploded"
BombExplodedMessageColor: "{Green}"
BombPlantingMessage: "bomb planting"
BombPlantingMessageColor: "{Green}"
BombDroppingMessage: "bomb dropping"
BombDroppingMessageColor: "{Red}"
BombPickupMessage: "bomb pickup"
BombPickupMessageColor: "{Green}"
WallbangMessage: "wallbang"
WallbangMessageColor: "{Purple}"
HostageFollowsMessage: "hostage follows"
HostageFollowsMessageColor: "{Green}"
HostageStopsFollowingMessage: "hostage stops following"
HostageStopsFollowingMessageColor: "{Red}"
HostageRescuedMessage: "hostage rescued"
HostageRescuedMessageColor: "{Blue}"
KillThroughSmokeMessage: "убийство через дым"
KillThroughSmokeMessageColor: "{Green}"
BlindKillMessage: "убийство в состоянии ослепления"
BlindKillMessageColor: "{Yellow}"

# Rank Up Message.
RankUpMessage: Your rank has been upgraded to {RANK_NAME}!
# Rank Down Message.
RankDownMessage: Your rank has been downgraded to {RANK_NAME}.

# !rank
RankCommandMessage : "[ {Yellow}RanksPoints {White}] Rank: {Green}{RANK_NAME} {White}| Position: {Blue}{PLACE}/{TOTAL_PLAYERS} {White}| Experience: {Gold}{POINTS} {White}| Kills: {Green}{KILLS} {White}| Deaths: {Red}{DEATHS} {White}| KDR: {Yellow}{KDR} {White}| Server Time: {Gold}{PLAY_TIME}"
TimeFormat: "{0}d {1}h {2}min"
# Enabling or disabling the !rank command
IsRankCommandEnabled: true

# !top
TopCommandIntroMessage : "[ {Blue}Top Players{White} ]"
TopCommandPlayerMessage: "{INDEX}. {Grey}{NAME} - {White}{RANK} {Grey}- {Blue}{POINTS} points"
TopCommandNoDataMessage: "[ {Red}Error{White} ] No data available for top players."
TopCommandErrorMessage: "[ {Red}Error{White} ] An error occurred while executing the command."
# Enabling or disabling the !top command
IsTopCommandEnabled: true

# !topkills
TopKillsCommandIntroMessage: "[ {Green}Top Killers{White} ]"
TopKillsCommandPlayerMessage: "{INDEX}. {Grey}{NAME} - {Green}{KILLS} kills{White}"
TopKillsCommandNoDataMessage: "[ {Red}Error{White} ] No data available for top killers."
TopKillsCommandErrorMessage: "[ {Red}Error{White} ] An error occurred while executing the command."
# Enabling or disabling the !topkills command
IsTopkillsCommandEnabled: true

# !topdeaths
TopDeathsCommandIntroMessage: "[ {Red}Top Deaths{White} ]"
TopDeathsCommandPlayerMessage: "{INDEX}. {Grey}{NAME}{White} - {Red}{DEATHS} deaths{White}"
TopDeathsCommandNoDataMessage: "[ {Red}Error{White} ] No data available for top deaths."
TopDeathsCommandErrorMessage: "[ {Red}Error{White} ] An error occurred while executing the command."
# Enabling or disabling the !topdeaths command
IsTopdeathsCommandEnabled: true

# !topkdr
TopKDRCommandIntroMessage: "[ {Yellow}Top KDR{White} ]"
TopKDRCommandPlayerMessage: "{INDEX}. {Grey}{NAME}{White} - {Yellow}KDR: {KDR}"
TopKDRCommandNoDataMessage: "[ {Red}Error{White} ] No data available for top KDR."
TopKDRCommandErrorMessage: "[ {Red}Error{White} ] An error occurred while executing the command."
# Enabling or disabling the !topkdr command
IsTopkdrCommandEnabled: true

# !toptime
TopTimeCommandIntroMessage: "[ {Gold}Top Playtime{White} ]"
TopTimeCommandPlayerMessage: "{INDEX}. {Grey}{NAME} - {Gold}{TIME}{White}"
TopTimeCommandNoDataMessage : "[ {Red}Error{White} ] No data available for top playtime."
TopTimeCommandErrorMessage: "[ {Red}Error{White} ] An error occurred while executing the command."
TopTimeFormat: "{0}d {1}h {2}min"
# Enabling or disabling the !toptime command
IsToptimeCommandEnabled: true

# !resetstats
ResetStatsCooldownMessage: "[ {Red}RanksPoints {White}] You can only reset your stats once every 3 hours."
ResetStatsSuccessMessage: "[ {Yellow}RanksPoints {White}] Your stats have been reset."
ResetStatsCooldownHours: "3"
# Enabling or disabling the !resetstats command
IsResetstatsCommandEnabled: true

# !ranks
RanksCommandIntroMessage: "[ {Gold}Rank List{White} ]"
RanksCommandRankMessage: "{NAME} - {Green}{EXPERIENCE} experience{White}"
RanksCommandNoDataMessage: "[ {Red}Error{White} ] No data available for ranks."
RanksCommandErrorMessage: "[ {Red}Error{White} ] An error occurred while executing the command."
# Enabling or disabling the !ranks command
IsRanksCommandEnabled: true

# !lvl
LvlCommandIntroMessage: "[ {Gold}Available Commands{White} ]"
RankCommandDescription: "- {Green}!rank {White}- Shows your current rank and stats"
TopCommandDescription: "- {Green}!top {White}- Shows the top 10 players by points"
TopKillsCommandDescription: "- {Green}!topkills {White}- Shows the top 10 players by kills"
TopDeathsCommandDescription: "- {Green}!topdeaths {White}- Shows the top 10 players by deaths"
TopKDRCommandDescription: "- {Green}!topkdr {White}- Shows the top 10 players by KDR"
TopTimeCommandDescription: "- {Green}!toptime {White}- Shows the top 10 players by playtime"
ResetStatsCommandDescription: "- {Green}!resetstats {White}- Reset your stats (can be used once every 3 hours)"
RanksCommandDescription: "- {Green}!ranks {White}- Shows a list of all ranks and the required experience to achieve them"
TagRankCommandDescription: "- {Green}!tagrank {White}- Enables or disables displaying your clan tag"
# Enabling or disabling the !lvl command
IsLvlCommandEnabled: true

# !tagrank
TagRankEnabledMessage: "[ {Yellow}RanksPoints {White}] Your clan tag will be displayed again starting from the next round."
TagRankDisabledMessage: "[ {Yellow}RanksPoints {White}] Your clan tag will no longer be displayed starting from the next round."
# Enabling or disabling the !tagrank command
IsTagRankCommandEnabled: true

 

 

🔫 Broń 🔫data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

Dodatkowe doświadczenie w zabijaniu bronią (możesz dodać własną broń bez weapon_).

 

🔫Ustawienia doświadczenia broni:

 1. Przejdź do katalogu "addons/counterstrikesharp/configs/plugins/RanksPoints",
 2. Znajdź plik "Weapons.yml" i go edytuj.

 

- WeaponName: knife
 Points: 10
 MessageColor: '{LightYellow}'
 KillMessage: knife kill
- WeaponName: awp
 Points: 5
 MessageColor: '{Blue}'
 KillMessage: precise AWP shot

 

 

⌨️data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== Komendy ⌨️

Komendy serwera czat i konsoli.

 

💬Czat:

!rank     // shows statistics: current rank, required number of points to the next rank, your experience, number of kills, deaths, and kill-to-death ratio (KDR).
!top     // displays a list of the top ten players by experience points.
!topkills   // displays a list of the top ten players by kills.
!topdeaths  // displays a list of the top ten players by deaths.
!topkdr    // displays a list of the top ten players by KDR.
!toptime   // shows the top ten players by time on the server.
!resetstats  // resets your statistics (can be used once every 3 hours).
!ranks    // shows a list of all ranks and the experience required to achieve them.
!lvl     // shows a list of all available commands and their functions.
!tagrank   // enables or disables the clan tag

 

🖥️Konsola:

rp_reloadconfig  // reloads the configuration file Config.yml.
rp_reloadranks  // reloads the configuration file settings_ranks.yaml.
rp_reloadweapons // reloads the configuration file Weapons.yaml.
rp_resetranks   // Clears a player's statistics. Usage: rp_resetranks (data-type: exp clears values, rank; stats clears kills, deaths, shoots, hits, headshots, assists, round_win, round_lose; time clears playtime).

 

 

📥data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== Pobierz 📥

INFO.png.f99d4fe7ddcfcdca9c2714c4ae310142.png Źródło: github.com

 • Like 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.